Cloudstrategins roll och betydelse

Många organisationer har idag börjat att anamma vad ”cloudtjänster” (eller ”molntjänster” på svenska) kan erbjuda, även om de har kommit olika långt eller valt att gå olika långt. Det kan vara allt från e-post och lagring av dokument till utveckling och test. Men det är få som har en strategi för cloud. Behövs en strategi för cloud och vad skall den i så fall innehålla?

SPN white paper “Cloudstrategins roll och betydelse”
2017-02-13T08:42:56+00:0027 januari, 2017|