Hantera efterfrågan – ett begrepp men tre betydelser

Många IT-avdelningar är duktiga på att hantera leveransfrågor. Man kan allt om den senaste releasen av databashanterare och hur licensupplägg skall göras för att ge lägsta kostnad. Applikationer och servrar driftas med hög tillgänglighet. Däremot är det ofta lite svårare på efterfrågesidan (demand management) och det är ju inte så konstigt. För att vara komplett måste IT-avdelningen kunna agera ändamålsenligt i vitt skilda situationer:

1. Operativt
Här handlar det om att ta emot standardiserade behov. Det handlar om beställning av ytterligare en dator, ett lokalkontor, mindre ändring i en applikation etc. Inställningen från IT-avdelningen är ”kom med era krav så levererar vi”.

2. Utveckling
Detta kan gälla införande av en ny applikation eller ett nytt tekniskt hjälpmedel. IT-avdelningen kommer här ibland på efterkälken och måste kunna hantera att backa och ifrågasätta det verkliga behovet. IT:s fortsatta roll är att säkerställa teknik, integration, prestanda, standard och leverantörsval i kombination med att jämka kraven för att åstadkomma bästa effekt för pengarna. Nivån på insatsen måste anpassas efter kompetens och resurser som finns i verksamheten. Allt detta kräver kompetens av vitt skilda slag från teknik till diplomati, via projektmetodik och ”soft skills”.

3. Innovation och digitalisering
Detta handlar om att ta till vara ny teknik för att kanske i grunden förändra verksamhetens effektivitet och förutsättningar. Det är av högsta vikt att IT-avdelningen tar ett steg framåt i detta område. Ett vilt införande av molnlösningar och tekniska prylar kommer förr eller senare att straffa sig. För att få förtroendet att ta ledningen måste IT-avdelningen kunna förena bevakning av IT-utvecklingen, läsa i kristallkulan vad som kommer och vad som är moget och inte minst hålla sig à jour om hur de bästa gör inom olika branscher, inte minst den egna. När sedan goda idéer skall provas handlar det om att kunna driva en effektiv testverksamhet för att avsluta med att driva ett införande. Större förändringar måste hanteras som ett program och programledaren skall kunna driva flera projekt parallellt för att åstadkomma förändringen. Flertalet projekt är inte IT-projekt.

Vi tror att flera läsare av detta storknade redan någonstans i punkt 2. De som inte gjorde det har säkerligen en tydlig sourcingstrategi. Outsourcing av innovation är inte självklart en bra idé. En driftpartner är inte en självklar innovationspartner. Däremot är långsiktig samverkan med externa företag med rätt profil en framkomlig väg. Att ha en partner som ligger i framkant när det gäller teknikspaning, digitalisering, managementkonsulting, förändringsledning, programledning känns tryggt. Om sedan ett antal konsulter är framkörda på kundens verksamhet och har kunden i åtanke så finns förutsättningarna att lyckas.

För den egna organisationen gäller det att inte bli frånsprungen. Egna roller för att hantera detta behöver etableras som exempelvis förändringsledare och programledare, men då med tyngdpunkt på verksamhetskunskap och egen teknisk överblick. Detta för att matcha den externa partnern, bygga egen kompetens och att inte nyttja dyr expertis i onödan.

Vår rekommendation är att ni behöver börja med att frigöra utrymme och energi för att arbeta med långsiktiga verksamhetsnära frågor som rör digitalisering, innovation med mera. Det görs genom att dels säkerställa resurser och förmåga att hantera de dagliga operativa frågorna och samtidigt säkerställa kompetens för att komma närmare verksamheten och dess behov.

2017-02-13T08:45:15+00:0027 januari, 2017|