Engagera2017-01-30T15:42:06+00:00

Våra kunder är våra största inspirationskällor – och vi har förmånen att dagligen engagera oss i fantastiska kunder.
Vi strävar efter att skapa värde, trygghet i att vi levererar och förtroende för vår förmåga och en känsla av att vi verkligen engagerar oss.

Vi vill arbeta med och inte åt våra kunder och kunskapsöverföring är en naturlig del i våra engagemang för att lämna efter oss något som är användbart och värdeskapande.

Utmärkande för våra engagemang är att vi gärna är med från idé till genomförande där våra kunders utmaningar är våra utmaningar. Vi engagerar oss med glädje både i små men viktiga frågor och i stora tunga projekt.

Särskilt viktigt i vår roll som managementkonsulter

Spara tid & pengar

Väl genomarbetade metoder, mallar, processer, verktyg och seniora medarbetare minimerar tid och kostnader för att generera konkreta och bestående resultat.

Expertis

Vår unika expertis är resultatet av lång erfarenhet inom våra expertområden samt ett kontinuerligt arbete med tankeledarskap, där vi följer trender och marknadens aktörer.

Kunskapsöverföring

Vi eftersträvar en hög grad av kundinvolvering och vill arbeta med och inte åt sina kunder. Kunskapsöverföringen är en naturlig del av vårt sätt att arbeta med våra kunder.

Oberoende

Vi står oberoende från leverantörer. Kundens behov sätts främst och våra rekommendationer utgår från kundens situation och det som är bäst för kunden.

Engagemang

Våra rådgivare har alltid som mål att skapa förtroendefulla relationer, att vara professionella och ”service-minded” med stort engagemang i att utveckla våra kunders verksamheter.

Genomförande

Med en stark åtagandekultur, affärsorientering, kreativitet samt erfarna och engagerade rådgivare säkerställer vi att våra råd går att förverkliga.

Win-win-synsätt

Bolagets grundidé är att hjälpa våra kunder att utveckla ett “win-win-synsätt” i relationen mellan kund och leverantör. Vi sporras av att leverera resultat i komplexa miljöer som är tekniskt och politiskt utmanande och försöker alltid leverera handfasta, konkreta och över tiden användbara resultat.

Våra rådgivare arbetar inom hela kedjan – från strategi, lösning, implementation och kontinuerliga förbättringar till styrning, ledning och uppföljning och analys av avtal och relationer. Våra uppdrag är både stora och små, de kan handla om både tekniska domäner inom IT eller om affärsprocesser av olika slag. Våra uppdrag inkluderar de flesta branscher.
Vi känner den internationella och främst den nordiska outsourcingmarknaden mycket väl. Vi känner både användarna och leverantörerna. Vi ägnar kontinuerligt tid åt att säkerställa att vi känner leverantörerna och vad de kan erbjuda på marknaden, utan att äventyra vårt oberoende. Genom vårt internationella nätverk kan vi även bistå med benchmarking, best practices, marknadsinformation och även projektledare med en mer global sourcingerfarenhet när så önskas.

I majoriteten av de fall när ett företag överväger outsourcing har man begränsad erfarenhet inom området från tidigare och även om man har tidigare erfarenheter är dessa inte alltid helt aktuella. Samtidigt har aktuella leverantörer en omfattande kunskap och taktik som kommer att visa sig i offerter och förhandlingar. Genom att samarbeta med oss får man tillgång till specialister inom sourcing samt den samlade erfarenheten hos en ledande leverantör inom sourcingrådgivning.

Några av de viktigaste fördelarna med att anlita oss är:

 • Oberoende kunskap om outsourcingmarknaden.
 • Oberoende gentemot intern politik, genom att vi är ett partnerägt bolag utan några leverantörskopplingar och med ett rykte kring oberoende och integritet.
 • Mångårig erfarenhet inom outsourcing och managementkonsulting.
 • Omfattande bibliotek med kunskapsmaterial, metodiker, mallar, verktyg, kontraktsutkast med mera, vilket minimerar tid och kostnader för framställning av anbudsförfrågningar med mera.
 • Omfattande ”databas” av erfarenheter och information om vad marknadens leverantörer erbjuder i form av tjänster, priser och leveransvillkor – baserat på både nyckeltal och arbete med att slutföra verkliga outsourcingkontrakt.
 • Seniora rådgivare.
 • Erfarenheter från flera hundra kundsituationer, upphandlingar, förhandlingar osv.
 • Kunskap om hur extra värde skall kunna skapas utifrån leverantörernas perspektiv och förutsättningar.
 • Undvikande av kostsamma misstag.

Att arbeta tillsammans med oss som ett led i er affärsutveckling, förändringsarbete eller outsourcinginitiativ vill vi skall kunna ge er:

 • Låg kostnad – kopplat till effektiva processer, låga transaktionskostnader och en optimal bemanning av nyckelpersoner.
 • Låg risk – genom väl beprövade processer, metodik och erfaren personal.
 • Snabba resultat – genom effektiva och situationsanpassade modeller för upphandlingar med mera.