Hem2018-12-12T16:48:38+00:00

Strategi, analys, upphandling, governance
– i en digital ekonomi

SPN är strategiska rådgivare med expertis inom sourcing och upphandling. I våra kunders ekosystem med leverantörer och partners skapar vi förutsättningar för att balansera önskemål om långsiktiga partnerskapslösningar, innovation, leverantörer som ”står på tå” och konkurrenskraftiga priser och lösningar som är flexibla och skalbara. Det åstadkommer vi genom expertis inom sourcing och upphandling, hög marknadskännedom, lång erfarenhet inom IT och telekom, juridisk expertis och kreativa medarbetare.

I upphandlingar och rådgivning strävar vi efter att tidigt säkerställa kvalitet och effektivitet i införande och transformation. Vi vill helst vara med från strategi till genomförande och implementera det som upphandlas och de råd vi ger – och vi är oftast med i eller driver transformationen. Vår strävan är en välfungerande vardag och en långsiktig nytta för våra kunder.

Innovation och digitalisering genomsyrar naturligt allt vi gör – relaterat till varje kunds agenda och behov.

Läs mer om oss och hur vi förenar kreativitet och engagemang med vår erfarenhet och kunskap och hur vi kan bidra, förutom till effektivisering, också till innovationskraft och utveckling.

STRATEGI Med strategin som grund säkerställs rätt riktning och rätt prioriteringar. Vi bistår i arbetet med att ta fram strategier för sourcing, upphandlingar, inköp, vad man bör göra själv och inte och hur ekosystem med leverantörer och partners bör formas.

ANALYS Fördjupade analyser ger en välgrundad strategi eller underlag för en upphandling för att möta faktiska behov.
Vi genomför analyser av kostnader, processer, avtal, behov och affärsmodeller såväl som benchmarkinguppdrag, relationsutvärderingar och business case.
Med våra analysmodeller kan vi verka för att relationer och avtal bättre kan svara mot krav på konkurrenskraft, flexibilitet, innovation och agilitet.

UPPHANDLING Vi leder och driver upphandlingar – stora som små och privata som offentliga. Vi genomför upphandlingar av främst komplexa tjänster, ofta med tunga inslag av IT, omfattande många branscher och områden, från bank och försäkring till kommunal verksamhet. De sträcker sig från IT-infrastruktur och IT-system till upphandlingar inom vård och omsorg och verksamhetsstödjande processer som lönehantering och ekonomitjänster. Vi har några av de främsta och mest erfarna upphandlings- och sourcingexperterna inom såväl privat sektor som inom offentlig upphandling. Vi genomför även utbildningsprogram inom området.

GOVERNANCE Rätt organisation, styrning, processer och samverkansformer är nycklar till väl fungerande ekosystem av leverantörer och partners. Vi har beprövade modeller och expertis inom utformning av beställar- och utförarorganisationer och processer för att hantera externa leveranser, outsourcing och utkontraktering av komplexa tjänster och uppdrag. Vi bistår med att kartlägga och definiera organisationen med roller, befattningar och kompetenser.

Aktuellt