SPN får förstärkning med ytterligare specialistkompetens inom supply chain management genom att Tore Evang ansluter sig till företaget.

Tore är en erfaren managementkonsult inom supply chain, logistik och säkerhet. Han har varit operativ chef för stora distributionscentraler och ledde bland annat FN:s och NATO:s ” Food Distribution Center” i Kroatien under Balkankriget. Centret distribuerade mat, vatten och förnödenheter till ungefär 45 000 personer.

Han har även stor erfarenhet av utrullning och införande av e-handel och automation inom e-handel.

Tores erfarenheter kommer att bidra till att stärka SPN inom strategi, governance och transformation, och speciellt inom supply chain management.