SPN får förstärkning med ytterligare specialistkompetens inom governance, organisation och samverkan genom att Göran Francke ansluter sig till företaget.

Göran har parallellt med att han under flera år har lett Ifi (Institutet för informationsteknologi) utvecklat sitt koncept kring Marriage Counselling®.

Konceptet handlar om att skapa tydliga samarbetsformer mellan olika företag. Det möjliggörs genom att säkerställa förmågan att förebygga och lösa konflikter och bygga långsiktiga relationer grundade på̊ ömsesidigt förtroende – att skapa förtroendekapital. I samarbete med Göran erbjuder SPN konceptet som en del i vår portfölj.