Hur digitaliseras inköpsprocessen för att skapa effekt på kort och lång sikt.

  • Har vi en effektiv inköpsprocess?
  • Lönar det sig att digitalisera allt?
  • Hur involverar och engagerar jag verksamheten?

SPN och Advince Group bjuder in till seminarium där seniora konsulter med erfarenhet från såväl privat som offentlig sektor delar med sig av värdefulla erfarenheter och nyttiga tips!

Seminariet, som vänder sig till beslutsfattare på ledningsnivå och närmast under denna, kommer att behandla områdena:

  • Hur kan ni effektivisera er inköpsorganisation?
  • Vilka processer digitaliseras – hur sätta rätt omfattning!
  • Sourcingstrategi – en bra början!
  • Förankring och utrullning – verksamheten måste med på tåget!

Talare:

Måns Fajerson, seniorpartner i Advince, har lång erfarenhet av att bygga effektiva inköpsorganisationer och driva upphandlingar i Sverige och Globalt.
 
Richard Livijn, VD och partner i SPN, har över 20 års erfarenhet av att ur ett strategiskt perspektiv verka i områden som täcker hela sourcingprocessen, inom privat och offentlig sektor.

 

Tid: 16 maj 2017, kl 16.00

Plats: Strandvägen 7A, Stockholm

Anmälan: OSA senast den 1 maj till seminarium@advince.se

Frågor: Richard Livijn 070-606 28 66 eller Carlolof Borgudd 070-842 14 25

Efter seminariet erbjuds lättare förtäring och något att dricka därtill!