SPN var i år samarbetspartner med Ifi för att arrangera den årliga IT-sourcingkonferensen ”Sourcingdagarna 2017”. Det blev ett lyckat evenemang – med intressanta och stimulerande presentationer som hölls av bland andra en generaldirektör, ett innovationslandstingsråd från Stockholms läns landsting och CIO:er från både tillverkande industri och finanssektorn.

Det genomgående temat i år var digitalisering. Värt att notera är att en hel tid även spenderades på den nya dataskyddsförordningen, “GDPR”, som kommer 25 maj 2018.

Några intressanta observationer från föredragen:

  • Det finns mycket pengar att tjäna i det offentliga hälsoområdet genom att investera mer i IT och digitalisering. Efter många år med ”för lite investeringar i IT” har Stockholms läns landsting, som ett exempel, receptet för modernisering och digitalisering med ett ehälsofokus.
  • En ökning av extern outsourcing sågs som vägen till att öka leveransförmåga, innovationsgrad, flexibilitet och för att kunna minimera kostnader och risk.
  • För en organisation var ”adaptiv sourcing” en framgångsfaktor för att anpassa sourcingmodellen till varje affärsområdes primära drivkrafter.
  • Governance och beställarorganisation är nyckelbegrepp för att lyckas med sin outsourcing.
  • Endast 2 av 10 svenska medborgare anser att kommunerna möter förväntningarna på ”digitala tjänster” och det är stora svårigheter att få lösningar att fungera tvärs över olika myndigheter. Det som behövs är en nationell digital infrastruktur.
  • Viktiga framgångsfaktorer för digital transformation uttrycktes som kompetens och kunskap, kvalitet på föreslagna lösningar och acceptans/involvering genom hela organisationen (dvs ”change management”).
  • En strategisk utmaning i den finansiella sektorn är att standardisering och ”cloudifiering” leder till en mer partnerdriven affärsutvecklingsstrategi. ”GAFA” är det som sätter scenen (Google, Apple, Facebook, Amazon eller motsvarande företag). Framgångsfaktorn är att samarbeta tvärs över traditionella gränser.
  • Advokater beskrev innehållet i GDPR men den ansvarige svenska myndigheten behöver vara mer specifik kring vilken ”nivå” som krävs och vilken typ av information som berörs. Det är lätt att ge generella råd som att ”om du tror att informationen kanske berörs så gör den säkert det”. Men när man ska implementera GDPR i praktiken så upplevs ramverkets direktiv som väldigt vaga. De borde vara mycket klarare på vilken typ av information som berörs och hur, var budskapet. Ett kompetensgap i berörd svensk myndighet beskrevs som en förklaring.

Sammanfattningsvis är det intressanta frågeställningar och helt i linje med SPNs ambition att bistå våra kunder med strategi, governance och transformation, baserat på vår expertis inom sourcing.